" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Baş Melek Mikail Enerjisi

Baş Melek Mikail Enerjisini, günlük yaşamımızda her an yardım, rehberlik ve şifa istemek için kullanabiliriz. İşlerimizin daha düzgün gitmesi, iyi insanlarla karşılaşmak ya da günümüzün iyi geçmesi için kullanabiliriz.Kullanımı aynen Reiki gibidir, tek farkı sadece niyet edip seslendirmenin yeterli olmasıdır.

Baş Melek Mikail Enerjisi en büyük sevgi ve ışık enerjisidir. Bizim ve bütünün en yüksek hayrına olanı gerçekleştirmemize yardım eder, korur.


Niyetlerle ilgili değişik örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Siz de kendi yaşamınızda Baş Melek Mikail Enerjisini bu örneklerdeki niyetler gibi şekillendirebilirsiniz.


Ben güzel bir gün geçirmeye niyet ediyorum. Baş Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve bütünün ve benim en yüksek hayrıma olacak şekilde gerçekleşmesine yardımcı olsun. 

Baş Melek Mikail Enerjisi …….. aksın ve ……… geçirmeme yardımcı olsun, bütünün ve benim en yüksek hayrıma olacak şekilde.

Ben kendime en uygun evi bulmaya niyet ediyorum. Baş Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.

Hayatıma bolluğu çekmeye niyet ediyorum. Baş Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.

Hayatıma aşkı çekmeye niyet ediyorum. Baş Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.

Baş Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve …… sıkıntıdan kurtulmama bütünün ve benim en yüksek hayrıma olacak şekilde yardımcı olsun. 

Baş Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve …… konudaki dersimi almama ve sevgiyle geçmeme yardımcı olsun.

Baş Melek Mikail’in Korunma Duası

Yaratıcı Kaynak Tanrı’ya / Allah’a dua ediyorum. Senin evrensel amacına uymayan, senin sevgini ve Işığını taşımayan hiçbir enerjinin üzerimde etki sağlamasını Ve bana yaklaşmasını istemiyorum.Bunun için ayırt etme Yeteneği diliyor ve korunmaya niyet ediyorum.

Melek Mikail Enerjisini başkasına göndermek için:

Baş Melek Mikail Enerjisi …………’ye aksın ve ona şifa (mutluluk,huzur) versin. Baş Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Baş Melek Mikail Enerjisi ile kendinize şifa vermek için:

Baş Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve şifa (huzur,mutluluk) versin. Bütün enerjetik ve fiziksel bedenlerimdeki olumsuz enerjiyi sevgiye dönüştürsün. Baş Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Baş Melek Mikail Enerjisi ile Niyet etmek için:

Ben Allah’a / Tanrı’ya dua ediyorum. Ben ……….’ye niyet ediyorum. Allah’tan / Tanrı’dan bunun için yardım istiyorum ve Allah’a / Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Baş Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun lütfen. Baş Melek Mikail’e teşekkür ederim. (Ben bolluk bilincine uyumlanmaya niyet ediyorum.Ben mutlu olacağım yeni bir işe başlamaya niyet ediyorum.)

Niyeti başkasının adına yapamazsınız. O kişi isterse yol göstermenizle kendi niyet edebilir ve siz onun niyetine Baş Melek Mikail Enerjisi gönderebilirsiniz.

Baş Melek Mikail Enerjisi’yle arınmak için:

Ben Allah’a / Tanrı’ya dua ediyorum. Ben ………. endişemi / korkumu sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum……….endişem / korkum sevgiye dönüşüyor. Bu niyetim için Allah’tan / Tanrı’dan yardım istiyorum ve Allah’a Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Baş Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Baş Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Melek Mikail Enerjisi’yle mekanı uyulmamak için:

…………..( evim, ofisim, herhangi bir yer) Baş Melek Mikail Enerjisi’ne sevgiyle uyumlansın ve en güzel enerjiyle daima arındırılsın. (Mekan uyulmaması için bir tek kez söylemek yeterli. Arındırmak için arada tekrarlanabilir.)

Başkalarının mekanını ancak ondan izin alarak uyumlayabilir ve arındırabilirsiniz.

Baş Melek Mikail Enerjisi ile mekan arındırmak için:

Baş Melek Mikail Enerjisi ……. (bu mekana, eve, arabaya, ofise, odaya​) aksın ve buradaki olumsuz enerjiyi arındırsın ve sevgiye dönüştürsün.

Arınma Niyeti Örnekleri:

· Ben kendi değerimi bilmeye ve sahip çıkmaya niyet ediyorum.
· Ben Tanrısal gücümü fark etmeye ve Tanrısal gücüme sahip çıkmaya niyet ediyorum.
· Ben kendimi sevmeye niyet ediyorum.
· Ben sevgiyi almaya ve vermeye niyet ediyorum.
· Ben bolluk bilincine sahip olmaya niyet ediyorum.

Baş Melek Mikail’in Korunma Duası:

Yaratıcı Kaynak Tanrı’ya / Allah’a dua ediyorum. Senin Evrensel amacına uymayan, Sen’in sevgini ve ışığını taşımayan hiçbir enerjinin üzerimde etki etmesini ve bana yaklaşmasını istemiyorum. Bunun için ayırt etme yeteneği diliyor ve korunmaya niyet ediyorum ve Tanrı’ya / Allah’a teşekkür ediyorum.

Baş Melek Mikail Enerji ile Bağışlama Çalışması:

Yaşadığımız tüm deneyimleri birer deneyim olarak görmek ve değerlendirmek ve onları sevgiyle geride bırakmak ve yolumuza devam etmek için bağışlayamadığımız, izi kalan her olayı ve herkesi bağışlamak kendi kişisel gelişimimiz için büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki niyetler bağışlama çalışması için önerilir. Baş Melek Mikail Enerjisi ve bu niyetler bağışlama için çok güçlü yardımdır.

Baş Melek Mikail Enerjisi ile Bağışlama Niyeti:

Ben Allah’a dua ediyorum. Bugüne kadar ki yaşantımda bağışlayamadığım ve bende iz bırakan her olayı, herkesi ve kendimi bağışlamaya niyet ediyorum. Her olayı, herkesi ve kendimi bağışlıyorum. Bu niyetim için Allah’tan (Tanrı’dan) yardım istiyorum ve Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum. Baş Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Baş Melek Mikail’e teşekkür ederim. Ben Allah’a (Tanrı’ya) dua ediyorum………’yı (kişi adı konularak) bağışlamaya niyet ediyorum………’yı bağışlıyorum. Bu niyetim için Allah’tan (Tanrı’dan) yardım istiyorum ve Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum. Baş Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Baş Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Baş Melek Mikail Enerjisi ile Ellerle Şifa Çalışması:

Baş Melek Mikail Enerjisi, aynen Reiki şifa çalışmasında olduğu gibi, eller kullanılarak da uygulanabilir. Kişi elleriyle dokunarak kendisine ya da bir başkasına Melek Mikail Enerjisi’ni aktarabilir.

Kendimize Uygulayacaksak:

Eller uygulama öncesi yıkanmış olmalıdır. (dışarıda olduğumuz veya acil durumlar hariç). Uygulama sırasında sakin sessiz bir ortamda olmak, uzanarak veya oturarak (bacaklar çapraz olmayacak şekilde) yapılması önerilir. Uygulama sırasında kişinin üzerinde metal takı ya da saat ve ayakkabı olmaması tercih edilir.

Çalışmayı başlatmak, uygulamak ve bitirmek için:

Ellerimiz Namaste pozisyonunda (iki el kalp çakrası hizasında eller birleşik ve parmaklar kapalı)

‘Baş Melek Mikail Enerjisini açıyorum.’ Baş Melek Mikail Enerjisinin akışı başlatılır. ‘Baş Melek Mikail Enerjisi, tüm beden katmanlarımda uygun şifa, onarım ve arınmayı gerçekleştirsin, bütünün hayrına olacak şekilde’ olarak niyet ederek ellerle şifa uygulaması çalışmasına başlanır.

7 çakraya, her çakraya 2-3 dakika süreyle Baş Melek Mikail Enerjisi verilir. (sırasıyla Taç Çarka, Üçüncü Göz Çakrası, Boğaz Çakrası, Kalp Çakrası, Göbek Çakrası, Göbek altı (sakral) Çarka, Kök Çarka)

Uygulama bitince, eller tekrar Namaste pozisyonuna getirilerek, ‘Teşekkür ederim kapansın’ diyerek kapatılır. Bir başkasına ellerle şifa vermek için ondan izin almak ve ona uygulama yapmadan kendimizi koruma kalkanına almamız gerekmektedir. (‘Baş Melek Mikail Enerjisi beni koruma kalkanına alsın’ şeklinde)

Kendimiz için yapılan niyet o kişi içinde tekrarlanır; Baş Melek Mikail Enerjisi ….. ‘nin tüm beden katmanlarında uygun şifa, arındırma ve onarımı gerçekleştirsin, Bütünün hayrına olacak şekilde. Eğer kendiniz için gün içinde 15-20 dakikalık uygulama için fırsatınız olmadıysa, yalnızca ellerinizi bedeninizin bir bölgesine koyarak (Kalp Çakrası olabilir) ‘Baş Melek Mikail Enerjisi tüm beden katmanlarıma aksın ve uygun şifa, arındırma ve onarımı sağlasın, Bütünün hayrına olacak şekilde’ diye yapabildiğiniz kadar, birkaç dakika Baş Melek Mikail Enerjisi’ni kendinize şifa için kullanabilirsiniz. Çalışma bittikten sonra ellerin tekrar yıkanması önerilir.

Başkasını Melek Mikail Enerjisi’ne Uyumlamak:

Baş Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmış herkes niyetle bir başkasını da bu enerjiye uyumlayabilir.

Uyumlama şu şekilde yapılır; Uyumlamayı almış kişi, uyumlanacak kişilere şu soruları sorar:

‘Baş Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyor musun?’ Uyumlamayı alacak kişi ise uyumlamayı almak için şu cevapları vermelidir; ‘Niyetim Allah’a (Tanrı’ya) ‘Baş Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyorum’ Uyulmama süresi 15 dakikadır. Uyumlamayı yapan kişi karşı tarafın niyetini duyduktan sonra içinden şu duayı yapar; ‘Allah’ın (Tanrı’nın) izniyle, Melek Mikail’in izniyle ……..’nin Baş Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmasına niyet ediyorum.

Uyumlanan kişi 15 dakika uzanarak ya da oturarak, sakin bir yerde uyumlanmayı alabilir. Üzerinde metal eşya ve takı olmamalıdır. Bacaklar düz uzatılmalı, enerji akışı için çapraz durmamalıdır. Uyulmama süresi bittikten sonra Allah’a (Tanrı’ya) ve Baş Melek Mikail’e teşekkür etmek gerekiyor. Uyulmama almak isteyen ve buna niyet eden, uyulmamak isteyen ve buna niyet eden kişilerin niyetiyle, yüksek benlikler ve ilahi mekanizma tarafından tarafından gerçekleştirilmektedir. Uyumlamayı alan kişinin uyumlamayı saf niyetle almak istemesi, enerjiye uyumlanabilmesi için önemli bir nüanstır. Şüphe, kuşku katılarak alınan uyumlamalarda gerçekten uyumlanma gerçekleşmeyebilir. Uyumlamanın saf niyetle ve sevgiyle alınması ve yapılması önemlidir. Bir başkasına Baş Melek Mikail Enerjisi uygulamadan önce yapılacak ilk şey kendini Baş Melek Mikail Enerjisi ile korumaya almaktır. Bu çok önemlidir.

‘Allah’ım / Tanrım, Melek Mikail Enerjisi’ni kullanmak için Senden ve Baş Melek Mikail’den izin istiyorum. Baş Melek Mikail Enerjisi sevgiyle açılsın ve ellerimden akmaya başlasın lütfen.’

Sevgiyle ve Işıkla,

Ruhsal Bilge

 

www.ruhsalbilgelik.com web sitesinde yer alan herhangi bir içerik yazılı izin olmadan kopyalanamaz, değiştirilemez ve diğer basılı ve dijital alanlarda (web sitesi, blog, dergi, kitap vb.) kullanılamaz. 

www.ruhsalbilgelik.com web sitesi ve yazarlarının hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen hükümlerle korunmaktadır. www.ruhsalbilgelik.com’da yer alan bir yazı, makale, görsel vb. içeriğin başka bir mecrada yayınlanabilmesi için yazının hak sahibine telif hakkı ödenmeli veya içerik sahibinden yazılı izin almalıdır.

Bunların yanında web sitemizde bulunan yazı ve makalelere atıfta bulunabilir, içerikler makalelerde kaynak gösterilebilir, izin alarak, yazar adı ve yazının web sitemizde bulunan sayfasına bağlantı vererek alıntı yapılabilir. Yapılan alıntılarda kesinlikle değişiklik yapılamaz.

0 Yorum

Yorum Yap

Your email address will not be published.