" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Bir Narsisti Nasıl Tanırsınız?

Bir narsisti nasıl tanırsınız, hiç düşündünüz mü? Tanıdığınız birinin narsist olup olmadığını belirlerken kafanız karışabilir. Çünkü çoğu insan bir narsist olup olmadığı konusunda sizi şüpheye düşürebilir.

Aşağıda, bir narsistin gösterdiği tüm semptomları ve davranışları bulabilirsiniz. Bunların hepsinin narsisizmin tespitini yapmak için mevcut olması gerekmez. Terapistlerin rehber olarak kullandığı Diyagnostik ve İstatistiksel El Kitabına göre, bir kişinin narsist olarak kabul edilmek için tanımlanan özelliklerin sadece% 55’ini sergilemesi bile yeterlidir.

Üstünlük ve yetki

Üstünlük bir narsistin 1 numaralı işaretidir. Bu özgüvenden farklıdır. Narsistin dünyası tamamen iyi / kötü, üstün / aşağı ve doğru / yanlış ile ilgilidir. Narsist daima en üsttedir ve kendini güvende hissettiği tek yer burasıdır. Ona göre başkalarıyla arasında kesin bir hiyerarşi vardır. Narsistler en iyi, en doğru ve en yetkin olmak zorundadır; her şeyi kendi yollarıyla yapmak, her şeye sahip olmak ve herkesi kontrol etmek gibi davranışları bulunur. İlginçtir ki, narsistler bazen dikkat çekmek için üstünlük hissini bırakıp, en yanlış veya bir süre için en hasta, üzgün veya yaralı olmayı seçebilirler. Amaçları açıktır; teselli edilme, ilgi görme, yatıştırılma ve sevilme hakkına sahip olmak isterler. Hatta size zarar vermek ya da “Durumu eşitlemek” için özür talep etme hakkına bile sahip olurlar.

Abartılı dikkat ve doğrulama ihtiyacı

Bir başka çekirdek narsist özellik de sürekli dikkat gerektiren ihtiyaçtır. Narsist için doğrulama, yalnızca başkalarından geliyorsa önemlidir. Narsistlere onları ne kadar sevdiğinizi, hayran kaldığınızı ya da onayladığınız ne kadar olursa olsun, dilediğiniz kadar söyleyin, asla yeterli hissetmezler. Çünkü derinlerde kimsenin onları sevebileceğine inanmazlar. Görkemli duruşlarına ve övünmelerine rağmen, narsistler aslında çok güvensiz ve güçsüzdürler. Onlar sürekli başkalarından övgü ve onay duyarak kırılgan egolarını beslemek isterler.

Mükemmeliyetçilik

Bir narsisti, her şeyin mükemmel olması için son derece yüksek ihtiyaçları ile tespit edebilirsiniz. Mükemmel olmaları gerektiğine inanır, olaylar tam olarak beklediği gibi olmalı ve hayat tam olarak öngördüğü gibi yaşanmalıdır. Bu, narsistin çoğu zaman tatminsiz ve sefil hissetmesine neden olan, dayanılmaz derecede imkansız bir taleptir. Mükemmellik talebi, narsistin şikayet etmesine ve sürekli olarak memnun olmamasına neden olur.

Büyük kontrol ihtiyacı

Her şeyin kontrolünü ele geçirmeye çalışmak arketipik narsist davranıştır. Narsistler yaşamın kusursuzca geliştiği biçimiyle sürekli olarak hayal kırıklığına uğradığından, onu kontrol etmek ve kendi zevkine göre şekillendirmek için mümkün olduğunca fazla şey yapmak isterler. Hayat ve diğer herkes onların kontrolü altında olmalıdır. Hiç durmadan bunu talep ederler ve her şeyin kontrolünde olmaları onlara mantıklı görünür. Narsistler her zaman etkileşimlerinde her bir “karakterin” ne söylemesi ve yapması gerektiği hakkında bir hikayeye sahiptirler. Beklendiği gibi davranmadığınızda, oldukça öfkeli ve huzursuz olurlar. Bundan sonra ne bekleyeceklerini bilmemeli onları çaresiz hissettirir. Çünkü siz onun belirlediği senaryo dışında davranmışsınızdır. İstedikleri sonuca ulaşabilmeleri için tam olarak aklından geçenleri söylemenizi ve yapmanızı talep ederler. Onların iç oyunda bir karaktersiniz, kendi düşüncelerine ve hislerine sahip gerçek bir insan değil!

Sorumsuzluk – suçlama ve saptırma

Sorumluluk eksikliği narsistin göze batan bir işaretidir. Narsistler kontrol altında olmak isteseler de, sonuçlardan asla sorumlu olmak istemezler. Tabii ki her şey tam olarak kendi istedikleri gibi geliştiği sürece bir sorun yoktur. İşler planlarına göre gitmediğinde ya da kendilerini eleştirilmiş, mükemmelden az hissettiklerinde, narsist tüm sorumluluğu sizin üzerinize yerleştirir. Ona göre beklentisi dışında gelişen her şey başkasının hatası olmalıdır. Bazen bu suçlama genelleştirilir; tüm çalışanlar, tüm patronlar, tüm öğretmenler, tüm siyasetçiler, tüm sanatçılar, tüm komşular gibi. Diğer zamanlarda narsist suçlamak için belirli bir kişiyi veya kuralı seçer; annesi, babası, eşi, çocuğu veya yapmak istediklerini sınırlayan yasalar olabilir. Bununla birlikte, çoğu zaman, narsist hayatında duygusal olarak ona en yakın, en bağlı, sadık ve sevgi dolu olan kişiyi suçlar; yani sizi. Mükemmellik cephesini korumak için narsistler her zaman birini veya başka bir şeyi suçlamak zorundadır. Suçlanacak en güvenli kişisinizdir,  çünkü onu terk etme ya da reddetme olasılığınız en düşüktür.

Sınırların olmaması

Birçok insan düzenli olarak sınırlardan yoksundur veya başkalarının sınırlarını aşar, ancak narsistler arasında bu durum bir statükodur. Narsistler sınırlarının nerede bittiklerini tam olarak göremezler. Onlar 2 yaşındakiler gibidir. Her şeyin onlara ait olduğuna inanırlar, herkes kendileriyle aynı düşünmeli ve hissetmeli, herkes onların sevdiği şeyleri istiyordur. Hayır kelimesini duymak onları şoke eder. Sanki bir hakarettir. Bir narsist sizden bir şey isterse, onu nasıl elde edeceğini bulmak için büyük çaba harcayacaktır. Bunların hepsi yaygın narsist davranışlardır.

Empati eksikliği

Narsistlerin başkalarıyla empati kurma yeteneği çok azdır; bu empati eksikliği narsisizmin ayırt edici bir işaretidir. Narsistler bencil ve kendi kendine dahil olma eğilimindedirler ve genellikle diğer insanların ne hissettiğini anlayamazlar. Başkalarının da kendileriyle aynı şekilde düşünmelerini ve hissetmelerini beklerler ve nadiren başkalarının nasıl hissettiğini düşünürler. Ayrıca nadiren özür dilerler, pişman olurlar veya suçludurlar.

Bazı narsistler duyguların doğasını da anlamamaktadır. Duygularının nasıl oluştuğunu anlamazlar. Duygularının kendilerinden başka biri veya bir şeyden kaynaklandığını düşünürler. Duygularının kendi biyokimyalarından, düşüncelerinden ve yorumlarından kaynaklandığını fark etmezler. Kısacası, narsistler her zaman duygularına, özellikle de olumsuz olanlara sizin neden olduğunuzu düşünürler. Planlarını takip etmediğiniz ya da kendilerini savunmasız hissettirdiğiniz için suçlanabilirsiniz. Bu empati eksikliği, narsistlerle gerçek ilişkileri ve duygusal bağlantıyı zorlaştırır veya imkansız hale getirir.

Her şeyi bir tehdit olarak algılamak

Her ne kadar algılanan tehditler, öfke ve başkaları tarafından reddetme konusunda son derece uydurulmuş olsalar da, narsistler sık sık ince yüz ifadelerini yanlış okurlar ve genellikle tepkileri negatif olarak yorumlamaya yönelirler. Duygularınızı dramatik bir şekilde gerçekleştirmediğiniz sürece, narsist hissettiklerinizi doğru bir şekilde algılamaz. Narsist sınırdayken ve öfkeli olduğunda “özür dilerim” ya da “seni seviyorum” demek bile geri tepebilir. Size inanmayacaklar ve yorumunuzu bir saldırı olarak yanlış algılayacaklardır.

Ayrıca, kelimeleriniz ve ifadeleriniz uyumlu değilse, narsist muhtemelen yanlış tepki verir veya savunmaya başlar. Bu yüzden narsistler alaycılığı gerçek bir anlaşma olarak yanlış yorumlar veya kişisel saldırı olarak kabul eder. Ortak bir narsist özelliği olan beden dilini doğru okuma yeteneğinin olmaması, narsistlerin duygularınıza yeterince empatik olmamasının bir nedenidir. Onları görmüyorlar, doğru yorumlamıyorlar ve genel olarak onlardan farklı hissettiğinize inanmıyorlardır.

Duygusal akıl yürütme

Muhtemelen davranışlarının üzerinizdeki acı verici etkisini anlamasını sağlamak için narsist ile mantık yürütmeye ve mantığı kullanmaya kalkıp hata yaparsınız. Davranışının size ne kadar zarar verdiğini anlattığınızda anların değişeceğini düşünüyorsunuzdur. Ancak açıklamalarınız, yalnızca kendi düşüncelerinin ve duygularının farkında olan narsiste mantıklı gelmez. Narsistler sizi anladıklarını söyleseler de bu doğru değildir.

Bu nedenle, narsistler kararlarının çoğunu bir şey hakkında nasıl hissettiklerine dayanarak alırlar. Sadece o spor arabaya sahip olmalılar, isteklerinin aile için ya da bütçe için bir seçim olması hiç fark etmez, tamamen onu nasıl hissettiklerine bağlı olmalıdır. Sıkılmış veya bunalmışlarsa, ilişkiyi taşımak veya sona erdirmek veya yeni bir iş kurmak isterler. Duygularını ve ihtiyaçlarını çözmek için her zaman kendilerine veya başka birisine bakarlar. Onların “çözümleri” ile birlikte gitmenizi beklerler ve eğer yapmazsanız kızgınlıkla tepki verirler.

Sabit fikirli olma

Narsist bir kişiliği iyi ve kötü parçalara ayrılır ve ayrıca ilişkilerindeki her şeyi iyi ve kötü olarak etiketler. Olumsuz her şey için herhangi bir düşünce veya davranıştan siz veya başkaları sorumludur. Sizi sürekli onaylamamakla suçlarken kendi olumsuz sözlerini ve eylemlerini reddederler. Ayrıca işleri tamamen iyi ve harika ya da kötü ve korkunç olarak hatırlarlar. Narsistler bir durumda hem olumlu hem de olumsuz olanları göremez, hissedemez veya hatırlayamazlar. Her seferinde sadece bir perspektifle başa çıkabilirler – onlarınki!

Ret ve alay konusu olma korkusu

Narsistin tüm hayatı korku tarafından harekete geçirilir ve enerjilendirilir. Başlangıçta bunu bir narsistin işareti olarak seçmezsiniz çünkü çoğu narsistin korkusu derinde gömülür ve bastırılır. Sürekli olarak alay edilmekten, reddedilmekten veya yanlış olmaktan korkarlar. Mikroplar, tüm paralarını kaybetme, duygusal veya fiziksel olarak saldırıya uğrama, kötü ya da yetersiz olarak görülme ya da terk edilme konusunda korkuları olabilir. Bu, narsistin başkalarına güvenmesini bazen zor ve imkansız hale getirir.

Aslında ilişkiniz ne kadar yakın olursa, size o kadar az güveneceklerdir. Narsistler herhangi bir gerçek yakınlık veya savunmasızlıktan korkarlar, çünkü kusurlarını başkalarının göreceklerinden ve onları yargılayacaklarından veya reddedeceklerinden korkarlar. Narsistler kendi utanç verici kusurlarından derinden nefret eder ve reddederler. Narsistler asla başkalarının sevgisine güven duymazlar ve kırılma noktanızı bulmaya çalışmak için sizi sürekli olarak daha kötü davranışlarla test ederler. Onların “bulunma” ya da terk edilme korkusu hiçbir zaman yok olmaz.

Kaygı

Anksiyete, kötü bir şeyin gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşmek üzere olduğunu belirten, belirsiz bir duygudur. Bazı narsistler sürekli olarak gerçekleşecek olan kıyametten bahsederek endişelerini gösterirken, bazıları endişelerini gizler ve bastırır. Ancak çoğu narsist endişelerini en yakın sevdiklerine yansıtır, onları negatif, destekleyici, akıl hastası olmak, ilk sıraya koymamak, ihtiyaçlarına cevap vermemek veya bencil olmakla suçlar. Bütün bunlar, kendi kaygılarını hissetmemek amacıyla sevgiye kaygıyı aktarmak için tasarlanmıştır. Daha kötü hissettiğinizde, narsist kendini daha iyi hisseder.

Çok fazla bastırılmış utanç

Narsistler suçluluk duymazlar, çünkü her zaman haklı olduklarını düşünürler ve davranışlarının gerçekten başkalarını etkilediğine inanmazlar. Ama aslında çok fazla utanç duyarlar. Utanç, kim olduğunuz hakkında derin ve kalıcı olarak yanlış veya kötü bir şey olduğu inancıdır. Narsistin utancı ise, derinden bastırılmış bir kısmına gömülü, kendisi de dahil olmak üzere sürekli olarak herkesten gizlemek için koruduğu güvensizlikler, korkular ve reddedilen özelliklerdir. Narsist reddedilen bu düşünce ve duygulardan utanır. Hassasiyetlerini gizli tutmak, narsistin hayali benlik saygısı ya da sahte benliği için çok önemlidir. Bununla birlikte, sonuçta, bu onların tamamen gerçek ve şeffaf olmalarını imkansız hale getirir.

Gerçekten savunmasız kalamama

Duyguları anlayamamaları, empati eksiklikleri ve sürekli kendilerini koruma ihtiyacı nedeniyle, narsistler diğer insanları gerçekten sevemez veya duygusal olarak bağlantı kuramazlar. Dünyaya kimsenin bakış açısıyla bakamazlar. Aslında duygusal olarak kör ve yalnızlar. Bu onları duygusal olarak muhtaç hale getirir. Bir ilişki artık tatmin edici olmadığında, genellikle ilişkilerle çakışır veya en kısa sürede yeni bir ilişki başlatırlar. Umutsuzca birilerinin acılarını hissetmesini, onlara sempati duymasını ve her şeyi olmasını istedikleri gibi yapmasını isterler.

Bir ekibin parçası olarak iletişim kuramama veya çalışamama

Düşünceli, işbirlikçi davranışlar birbirlerinin duygularının gerçek bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Diğer kişi nasıl hissedecek? Bu eylem ikimizi de mutlu edecek mi? Bu ilişkimizi nasıl etkileyecek? Bunlar narsistlerin düşünecek kapasiteye veya motivasyona sahip olmadığı sorulardır. Narsistin duygularınızı anlamasını, sizin için istediğiniz her şeyi vermesini veya bırakmasını beklemeyin; bu faydasız!

Bir narsistle ilişki içinde olduğunuzu fark ederseniz, onu tam olarak olduğu gibi kabul edip edemeyeceğinize karar vermeniz gerekir, çünkü değişimi garanti edemezsiniz. Onları kabul edebilirseniz ve davranışları karşısında kendinize hala sevgi dolu bakmayı nasıl öğreneceğinizi anlarsanız, hayatınızda sürekli bir acı kaynağı olmaz. O zaman bir narsistin hayatında kalmayı deneyebilirsiniz. Bazen birlikte geçirilen uzun bir zaman, çocuklar ve en azından bazen sevgi dolu bir bağlantı, bir narsistle ilişki kurma girişimini hak eder.

Günün sonunda, kendinize karşı dürüst olmanız gerekir; Aile bireylerinizden biri, eşiniz, hayat arkadaşınız, dostunuz ya da kendinize yakın gördüğünüz kim olursa onu olduğu gibi kabul edebilir misiniz? Huysuzluklarına, şikayetlerine, kibirli sözlerine, kavgacı haline katlanabilir misiniz? Eğer cevabınız hayırsa, gitme zamanı gelmiş olabilir.

Benim kişisel fikrime ve deneyimlerime göre; hayat bir narsiste tahammül etmek, kendinizi berbat hissetmek ve güzel anıları çöpe atmak için oldukça kısadır.

Ayrıca toksik insanları anlatan 5 davranış biçimini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsin.

https://www.ruhsalbilgelik.com/toksik-insanlari-anlatan-5-davranis-bicimi/

Sevgiyle ve Işıkla,

Ruhsal Bilge

0 Yorum

Yorum Yap

Your email address will not be published.