" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Esma-ül Hüsna ve Mucizeleri

Esma-ül Hüsna, yani Allah’ın güzel isimleri, Allah’ın bizlere en güzel hediyesidir.

Varoluşumuzla beraber DNA’mıza kodlanmış olan ve bizlere ışık tutan Esma-ül Hüsnaları tekrar ettikçe, her bir ismin gücünü aktive ederiz.

İsimlerin ses titreşimi beynimizdeki hücrelerin üzerinde değişim yaratır. Allah’ın 99 isminden her biri anlamı ile yaşamımıza mucizeler katar. Mucizelerin kapılarını açmak için yapmamız gereken şey ise zikir.

Esma-ül Hüsna Nedir?

Esma-ül Hüsnaların her biri şifreli kilit gibidir. Allah’ın özelliklerini anlatan Esma-ül Hüsnaların her birinde yaradılışın bir başka boyutunu algılarız. Her şey birer enerjiye sahip olduğu gibi, kuantumda harflerin de enerjileri vardır. Esma-ül Hüsnaları oluşturan harflerin enerjisi mucizelerin anahtarlarıdır.

Esma-ül Hüsna ve Zikir

Her birimiz varoluşumuzla beraber 99 isme kodlanmışızıdır. Esma-ül Hüsnaların hepimiz üzerindeki etkileri birbirinden farklıdır. Bununla beraber, Esma-ül Hüsnaları zikrederken etkilerini arttırmak için uygun olan Planet saatleri ve zikir adetleri mevcuttur. 

İyi niyetle, farkındalıkla, yüksek bilinçle yapılan her şey hayatımızı güzelleştirecek, evrenin olağanüstü mucize kapılarını ardına kadar açacaktır. Her bir Esma-ül Hüsnanın kainatta karşılığı vardır. Kendi hayatımızda hangi konuda iyileşme, şifalanma, arınma istiyorsak, ona karşılık gelen esmayı sayısınca zikretmek hayatımızda etkili olacaktır. Allah’ın bütün isimleri ruhun arınması için yeterlidir. Neyi ne için yaptığını bilmek, inanmak, kabinden iyiliği eksik etmemek ve en önemlisi bir’in ve bütün’ün en yüksek hayrı için dilemek, istemek ruhun ışıkla dolması, aydınlanması için en önemli gerekliliktir. 

Kimi esmalar bir arada zikredilirler. Nedeni anlamlarını ve yaydıkları titreşimleri güçlendirmek, etkiyi arttırmak içindir.

Kimi esmalar ise bıçak sırtıdır. Eğer haksız bir durumda zikredilirlerse bumerang etkisi ile geri dönmeleri ve ters etki yaratmaları mümkündür. Bu esmaları zikrederken dikkatli olmakta fayda vardır

Bıçak Sırtı Etkisine Sahip Esmalar;

Ya Darr

Ya Hafıd

Ya Kabıd

Ya Kahhar

Ya Mümit

Ya Müntakim

Ya Münzill

Bu esmaları zikrederken sahip olunan niyet fazlasıyla önemlidir. Gerçek bir haksızlık söz konusu olmadığı takdirde geri dönüşü esmayı okuyana zarar verecek şekilde olabilir. Benim kişisel görüşüm, affedici olmanın, olumsuz enerjiler yaymaktan çok daha erdemli olacağıdır.

Esma-ül Hüsnaların anlamları ve zikir adetleri aşağıdaki gibidir;

Allah (66) Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.

Er-Rahmân (298) Dünyada ve ahirette Allah’ın sevgisini kazanmak.

Er-Rahîm (258) Maddî ve manevî rızka nail olmak.

El-Melik (90) Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.

El-Kuddûs (170) Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.

Es-Selâm (131) Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.

El-Mü’min (137) Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.

El-Muheymin (145) İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.

El-Aziz (94) Düşmanlara galip gelmek.

El-Cebbâr (206) İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.

El-Mütekebbir (662) İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.

El-Hâlık (731) İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.

El-Bâri (214) İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.

El-Musavvir (336) Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.

El-Gaffâr (1.281) Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.

El-Kahhâr (306) Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.

El-Vehhâb (14) Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.

Er-Rezzâk (308) Bol rızıklı bir ömür geçirmek.

El-Fettâh (489) Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.

El-Alim (150) İlim zenginliği için.

El-Kâbid (903) Zalimin zulmünden kurtulmak.

El-Bâsit (72) Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.

El-Hafid (1.481) Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.

Er-Rafi’ (351) İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.

El-Muiz (117) Fakir ve zelillikten kurtulmak.

El-Muzil (770) Düşmanları zelil etmek.

Es-Semi’ (180) Duaların kabul olması.

El-Basir (302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak.

El-Hakem (68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.

El-Adl (104) Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.

El-Latîf (129) Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.

El-Habîr (812) Hafıza ve idrakin genişlemesi.

El-Halîm (88) Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.

El-Azîm (1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.

El-Gafûr (1.286) Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.

Eş-Şekûr (526) Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.

El-Aliyy (110) Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.

El-Kebîr (232) Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.

El-Hafîz (998) Nefsinin ve malının korunması.

El-Mukît (550) Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.

El-Hasîb (80) Herkese karşı açık alınlı olmak.

El-Celîl (73-5.329) Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.

El-Kerîm (270) Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.

Er-Rakîb (312) Her işte Allah’ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.

El-Mücîb (55-3.025) Duaların kabul olunması.

El-Vâsi’ (137) Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.

El-Hakîm (78-6.084) İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.

El-Vedûd (20-400) İnsanların sevgisini kazanmak.

El-Mecîd (57-3.249) İzzet ve şerefin artması.

El-Bâis (573) Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.

Eş-Şehîd (319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.

El-Hak (108) Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.

El-Vekîl (66) Allah’tan her türlü yardım görmek.

El-Kavî (116) Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.

El-Metîn (500) Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.

El-Veliyy (46-2.116) Her işte Allah’ın yardımını istemek.

El-Hamîd (62-3.844) Kazancın genişlemesi, Allah’ı çokça hamd etmek için yardım istemek.

El-Muhsî (148) Zekânın kuvvetli olması.

El-Mübdi (57) Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.

El-Muîd (124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah’ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.

El-Muhyî (68) İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.

El-Mumît (490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.

El-Hay (18-324) Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.

El-Kayyûm (156) Bütün işlerde yardımı Allah’tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.

El-Vâcid (14-196) Aradığını ve kaybettiğini bulmak.

El-Mâcid (48) Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.

El-Vâhid/El-Ehad (19-3.669) Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.

Es-Samed (134) Hiç kimseye muhtaç olmamak.

El-Kâdir (305) İstediğini yapmaya güç yetirmek.

El-Muktedir (744) Her işte başarılı olmak.

El-Mukaddim (184) Daima yükselmek.

El-Muahhir (847) Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.

El-Evvel (37) Her hayır işinde birinci olmak.

El-Âhir (801) Ömrün uzun olması.

Ez Zâhir (1.106) Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.

El-Müteâlî (551) İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.

El-Bâtın (62) Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.

El-Vâlî (47) Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.

El-Berr (202) Her halukarda iyilik bulmak.

Et-Tevvâb (409) Tövbelerin kabul olması.

El-Müntekım (630) Zulüm ve fenalıklardan korunmak.

El-Afuvv (156) Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.

Er-Raûf (287) Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.

Mâlikü’l-Mülk (212) Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.

Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (1.100) İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.

El-Muksit (209) Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.

El-Câmi (114) Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.

El-Ganî (1.060) Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.

El-Muğnî (1.100) Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.

El-Mâni’ (161) Kaza ve belalardan emin olmak.

Ed-Dârr (1.001) Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah’a havale etmek.

En-Nâfi’ (201) Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.

En-Nûr (256) Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.

El-Hâdî (20-400) Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.

El-Bedî’ (86) Allah’ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.

El-Bâkî (113) Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.

El-Vâris (707) Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

Er-Reşîd (514) Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.

Es-Sabûr (298) Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.

Sevgiyle ve Işıkla,

Ruhsal Bilge

www.ruhsalbilgelik.com web sitesinde yer alan herhangi bir içerik yazılı izin olmadan kopyalanamaz, değiştirilemez ve diğer basılı ve dijital alanlarda (web sitesi, blog, dergi, kitap vb.) kullanılamaz. 

www.ruhsalbilgelik.com web sitesi ve yazarlarının hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen hükümlerle korunmaktadır. www.ruhsalbilgelik.com’da yer alan bir yazı, makale, görsel vb. içeriğin başka bir mecrada yayınlanabilmesi için yazının hak sahibine telif hakkı ödenmeli veya içerik sahibinden yazılı izin almalıdır.

Bunların yanında web sitemizde bulunan yazı ve makalelere atıfta bulunabilir, içerikler makalelerde kaynak gösterilebilir, izin alarak, yazar adı ve yazının web sitemizde bulunan sayfasına bağlantı vererek alıntı yapılabilir. Yapılan alıntılarda kesinlikle değişiklik yapılamaz.

YOU MIGHT ALSO LIKE

0 Yorum

Yorum Yap

Your email address will not be published.