" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

Yaşam Kalitenizi 7 Boyutta Test Edin

İyi yaşam fiziksel sağlık, egzersiz veya beslenmeden çok daha fazlasıdır. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal refah durumlarının tam entegrasyonudur. Eğer kendinize 1-10 arasında puan verecek olsaydınız, yaşam kaliteniz kaç olurdu?

1 = Yerine getirilmedi

10 = Mükemmel bir şekilde yerine getirildi

Aşağıdaki bu yedi boyutun her biri kendi yaşam kalitemize katkıda bulunacak şekilde hareket eder ve etkileşime girer.

Her boyutu değerlendirin ve verdiğiniz puanlara göre yaşamınızın hangi parçasını iyileştirmeniz gerektiğini tespit edin.

Sosyal Sağlık 

Etrafımızdaki diğer insanlarla ilişki kurma yeteneğidir. Aile, arkadaşlar ve iş arkadaşları ile olumlu ilişkiler kurma ve sürdürme becerimiz.

Duygusal Sağlık 

Kendimizi anlama ve hayatın getirebileceği zorluklarla başa çıkma yeteneğidir. Öfke, korku, üzüntü veya stres duygularını tanıma ve paylaşma yeteneği; üretken bir şekilde umut, sevgi, sevinç ve mutluluk.

Spiritüel Sağlık

Yaşamlarımızda barış ve uyum sağlama yeteneğidir. Değerler ve eylemler arasında uyumu geliştirme ve yaratılışı birbirine bağlayan ortak bir amaç gerçekleştirme becerisi.

Çevresel Sağlık 

Bizi çevreleyen havanın, suyun ve toprağın kalitesi için kendi sorumluluğumuzu tanıma yeteneğidir. Evlerimiz, toplumlarımız veya gezegenimiz gibi çevremizin kalitesi üzerinde olumlu bir etki yapabilme.

Mesleki Sağlık 

Hayatlarımızda dengeyi korurken, işlerimizden veya seçtiğimiz kariyer alanlarımızdan kişisel tatmin alma yeteneğidir. Çalıştığımız kuruluşlar ve bir bütün olarak toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak için kariyerimize katkıda bulunma arzumuz.

Entelektüel Sağlık 

Zihnimizi kişisel kararlar, grup etkileşimi ve topluluk iyileştirmesine uygulanabilecek yeni fikirlere ve deneyimlere açma yeteneğidir. Yeni kavramlar öğrenme, becerileri geliştirme ve yaşam boyu öğrenme arayışında zorluklar arama arzusu.

Fiziksel Sağlık 

Günlük aktivitelerimizi aşırı yorgunluk veya fiziksel stres olmadan geçirmemizi sağlayan sağlıklı bir yaşam kalitesini sürdürme yeteneğidir. Sigara alkol, işlenmiş gıdalar, şeker vb. kaçınırken davranışlarımızın sağlığımız üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve sağlıklı alışkanlıkları (rutin kontroller, dengeli bir diyet, egzersiz vb.) kazanma.

Sevgiyle ve Işıkla,

Ruhsal Bilge

www.ruhsalbilgelik.com web sitesinde yer alan herhangi bir içerik yazılı izin olmadan kopyalanamaz, değiştirilemez ve diğer basılı ve dijital alanlarda (web sitesi, blog, dergi, kitap vb.) kullanılamaz. 

www.ruhsalbilgelik.com web sitesi ve yazarlarının hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen hükümlerle korunmaktadır. www.ruhsalbilgelik.com’da yer alan bir yazı, makale, görsel vb. içeriğin başka bir mecrada yayınlanabilmesi için yazının hak sahibine telif hakkı ödenmeli veya içerik sahibinden yazılı izin almalıdır.

Bunların yanında web sitemizde bulunan yazı ve makalelere atıfta bulunabilir, içerikler makalelerde kaynak gösterilebilir, izin alarak, yazar adı ve yazının web sitemizde bulunan sayfasına bağlantı vererek alıntı yapılabilir. Yapılan alıntılarda kesinlikle değişiklik yapılamaz.

0 Yorum

Yorum Yap

Your email address will not be published.